Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις σε Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση

- Advertisement -

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 54040/28.11.2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση και έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

- Advertisement -

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00.

1 Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.

  1. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστεεδώ.
  2. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστεεδώ.
  3. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστεεδώ.

- Advertisement -

________________