Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΝΑΥΠΛΙΟ: Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ (τα θέματα)

ΝΑΥΠΛΙΟ: Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ (τα θέματα)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. στις 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου (παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί επικύρωσης πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα 2ο: Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΔΟΠΠΑΤ οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 3ο: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων του ΔΟΠΠΑΤ με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. έτους 2020.

Θέμα 4ο: Καθορισμός των ομάδων εργασίας και συντονιστικών επιτροπών και συγκρότησή τους.

Θέμα 5ο: Επικύρωση των κανονισμών λειτουργίας , Βουλευτικού, Τριανόν, Φιλαρμονικής και κολυμβητηρίου.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. στις επαφές και σχέσεις του Οργανισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου HARVARD.

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως της Ομοσπονδίας ΑΪΚΙΚΑΪ Ελλάδος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ