Ημερίδα για την ανακύκλωση παρακολούθησε ο δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης

- Advertisement -

Την ημερίδα: «Ακολούθησε το ρεύμα: Ξανασκέψου- Ανακύκλωσε! Επανασχεδιασμός της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων: από απόβλητα σε πόρους», παρακολούθησε ο δήμαρχος Επιδαύρου, Αναστάσιος Χρόνης.

- Advertisement -

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Γερμανική Διεθνής Συνεργασία GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), διοργάνωσαν την ημερίδα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους Δήμους των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ημερίδα ήταν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκε η Εθνική Πολιτική της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο οδηγιών για τη χωριστή συλλογή και την κοστολόγηση υπηρεσιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και ορθές πρακτικές από την Ελλάδα καιάλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελλάδας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και υλοποιείται από τη GIZ, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

 

 

- Advertisement -

________________