Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔημοτικό Συμβούλιο με 27 θέματα στο Άργος στις 26/11

Δημοτικό Συμβούλιο με 27 θέματα στο Άργος στις 26/11

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη   26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Σημαντικότερο θέμα το υπ. 18: «Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18634/25-10-2019 αιτήσεως της Α.Τ.Ε. alphadelta constructions αιτουμένης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη».

Αναλυτικά θέματα:

 

       Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 2. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 3. Περί μετατοπίσεως του περιπτέρου της Νέζου Ελένης – Ελισάβετ από την Κοινότητα Κουτσοποδίου στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 57/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 4. Περί καταργήσεως ή μη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Νικηταρά (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας) στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 56/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 5. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 102.420,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
 6. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ.Μπιτζή Νικήτα μετά από την με αριθ. πρωτ. 2973/20-12-2018 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 7. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ.Σταυριανίδη Αναστάσιο μετά από την με αριθ. πρωτ. 23178/14-11-2019 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 8. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ.Γρινέζο Ανδρέα μετά από την με αριθ. πρωτ. 2133/1-8-2019 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 9. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας διαχώρισης ανακύκλωσης κομποστοποίησης και προσωρινής διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 10. Λήψη αποφάσεως για την αποδοχή χρηματοδοτήσεως από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή παιδικών σταθμών του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (Α.Π. 51342/4-06-2019 απόφαση ένταξης του ΥΠ.ΕΣ.) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 11. Περί γνωμοδοτήσεως του Δ.Σ. επί της με αριθ. πρωτ. 4747/8-2-2013 αιτήσεως του Βασιλείου Στάμου του Παναγιώτη, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 27/24-4-2019 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της από 24-12-2018 γνωμοδότησης της προς τούτο ορισθείσας Δικηγόρου Παναγιώτας Ζησιμοπούλου και της από 23-5-2014 μελέτης και γνωμοδότησης του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Κων/νου Κωτσοβού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

        Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 1. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 2. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για κέντρο αποθήκευσης και διανομής με ψύξη (εμπορία τυποποιημένων τροφίμων) της «ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 3. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΚΑΓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 4. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 5. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 1. Περί  εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 2. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18634/25-10-2019 αιτήσεως της Α.Τ.Ε. alphadelta constructions αιτουμένης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

               Τρέχοντα θέματα:

 1. Επί του από 21-11-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 2. Επί του από 22-11-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 3. Περί εγκρίσεως: α)διαγραφών νηπίων/βρεφών  σχολικού έτους 2019-2020 και β) 3  &  4 Πρακτικού  της Ειδικής Επιτροπής εγγραφών νηπίων/βρεφών σχολικού έτους 2019-2020 στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 1. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου Άργους – Μυκηνών (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για την συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.
 2. Περί υλοτομίας ενός (1) κυπαρισσοειδούς στις παλιές εργατικές κατοικίες στην Κοινότητα Άργους – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 – 2021» – εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
 4. Περί ορισμού επιτροπής κληρονομιάς ΒΟΡΙΔΗ – εισηγητής ο κ. Ι. Αθανασόπουλος.
 5. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού, ευρισκόμενης στην περιοχή Κατσικάνια και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση του παλαιού Αγίου Νικολάου έως ποταμό Ίναχο σε οδό «ΜΥΚΗΝΩΝ – ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
 6. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού, ευρισκόμενης παράλληλα της παλαιάς Ε.Ο. Άργους – Τριπόλεως και συγκεκριμένα από τη θέση Ξηρόβρυση έως τον επαρχιακό δρόμο Άργους – Κεφαλαρίου σε «ΔΡΟΜΟ ΑΞΙΩΝ» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ