Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ανακοίνωσε τις αναλύσεις νερού στις σχολικές μονάδες του δήμου

- Advertisement -

Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ανακοίνωσε τις αναλύσεις νερού στις σχολικές μονάδες, Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Τολού, Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Ιρίων, Δημοτικού – Νηπιαγωγείου -Γυμνασίου Δρεπάνου, Νηπιαγωγείου Ασίνης, Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Νέας Τίρυνθας, και Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Αγίου Ανδριανού.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού στις σχολικές μονάδες του δήμου Ναυπλιέων.

- Advertisement -

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Τολό – Δημ. Νηπ. 14.11.2019

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Ίρια Νηπ. Δημ. 14.11.2019

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Δρέπανο Γυμν. Νηπ. Δημ. 14.11.2019

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Ασίνη – Νηπιαγωγείο 14.11.19

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Νέα Τίρυνθα Δημ. Νηπ. 17.10.19

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού Άγ. Αδριανός Δημ. Νηπ. 17.10.19

- Advertisement -

________________