Συνεδριάζει το Δ.Σ. Δήμου Ναυπλιέων με 34 θέματα

- Advertisement -

Με 34 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου αυτή την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της ΠΕ Αργολίδας.

 

- Advertisement -

Mεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η λειτουργία του Γηροκομείου. Πιο συγκεκριμένα:

1ο: Περί λήψης εκ νέου απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ναυπλιέων» και ανάκλησης της αρ.302 /2019 .

2ο: Περί λήψης εκ νέου απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ναυπλιέων» και ανάκλησης της αρ.303/2019.

3ο: Περί λήψης απόφασης συγκρότησης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Ιωάννης Καποδίστριας ».

5ο: Επί εισηγητικής απόφασης σε αίτημα τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τολού μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ 30Α και 30Β.

6ο: Επί εισηγητικής απόφασης για αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα στο παραδοσιακό Ναύπλιο.

8ο: Επί εισηγητικής απόφασης για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί των οδών Παπακωστοπούλου και Παράσχου , στην περιοχή της Πρόνοιας.

11ο: Περί έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας « αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Ναυπλίου», «αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Ασίνης» και «αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Μιδέας και Ν.Τίρυνθας» κατόπιν ανάθεσης.

14ο: Περί έγκρισης κοπής και αντικατάστασης δέντρων .

15ο: Περί υποβολής αιτήματος στην ΕTAΔ ΑΕ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου – (γηπέδου) στην Κοινότητα Ιρίων.

16ο: Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

17ο: Περί λήψης απόφασης για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν »

18ο: Περί λήψης απόφασης για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ « Δ.Ο.Π.ΠΑΤ.»

20ο: Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

26ο: Περί έγκρισης διοργάνωσης τετραήμερου προληπτικού ιατρικού ελέγχου .

29ο: Περί συζήτησης θέματος για τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας- Πρόνοια – Μαρίας Κ.Ράδου.

 

- Advertisement -
 

________________