Πρόστιμο 20.000 ευρώ σε εταιρεία κινητής για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις

- Advertisement -

Τέσσερις επιπλήξεις και δύο πρόστιμα επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε βάρος της WIND

Στην επιβολή δύο προστίμων και τεσσάρων επιπλήξεων κατά της εταιρείας τηλεφωνικών υπηρεσιών WIND προχώρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού εξέτασε έξι καταγγελίες πολιτών για αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της.

- Advertisement -

Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε δύο πρόστιμα 15.000 και 5.000 αντίστοιχα για τις δύο καταγγελίες, ενώ ζήτησε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να βελτιώσει τις διαδικασίες της ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση 38/2019

Ειδικότερα, για τα δύο περιστατικά που επέβαλλε πρόστιμο:

Στην καταγγελία 5, ο Ε κατήγγειλε ότι κλήθηκε για προωθητικό σκοπό σε αριθμό που έχει εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του (Nova) και παρόλο που έχει τονίσει κατά τις επικοινωνίες ότι είναι εγγεγραμμένος στο άρθρο 11 και ότι δεν επιθυμεί κλήσεις για προώθηση πωλήσεων αλλά και καμιά επαφή µε την Wind.

Η Αρχή έκρινε πως ο ισχυρισμός της Wind ότι η κλήση αφορούσε σε έρευνα αγοράς δεν ευσταθεί, συνεπώς διαπίστωσε ότι η κλήση διενεργήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Στην άλλη περίπτωση, καταγγελία 6 ο συνδρομητής Wind, ΣΤ κατήγγειλε στην Αρχή ότι κλήθηκε σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις σε αριθμό για τον οποίο έχει εκφράσει, σε αρκετές περιπτώσεις, την αντίρρησή του, τόσο στη λήψη προωθητικών κλήσεων, όσο και στη λήψη κλήσεων για σκοπούς έρευνας.

Στην περίπτωση αυτή η Wind ουσιαστικά αποδέχθηκε σφάλμα στη διαδικασία της. Σύμφωνα με την Αρχή, ο χρόνος του σφάλματος, ο οποίος ανάγεται στο Μάιο του 2018 δεν αποτελεί ελαφρυντικό, ιδίως αν συνυπολογισθεί ότι όλα τα ζητήματα σχετικά µε τις δηλώσεις συνδρομητών στο μητρώο είχαν ήδη επισημανθεί στην εταιρεία µε την απόφαση 66/2016. Έγινε, ωστόσο, δεκτό ότι η Wind προχώρησε σε ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου εμφάνιση τέτοιου περιστατικού.

Σημειώνεται, ότι οι οι έξι καταγγελίες είχαν διαφορετική βαρύτητα και υπόβαθρο γι’ αυτό επιβλήθηκαν διαφορετικές κυρώσεις.

πηγή www.lawandorder.gr

- Advertisement -
 

________________