Πρόοδος του “ΔΙΑ” σκύλου έρευνας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην Αργολίδα

- Advertisement -

Το Σάββατο 2/11/2019 ύστερα από πρωτοβουλία του Γιάννη Τριάντου (Τμηματάρχη σκύλων έρευνας) της Ε.Ο.Δ. ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ

έγινε συνάντηση στην Σπάρτη με τον Χειριστή σκύλου έρευνας της Ε.Ο.Δ. Αργολίδος για έλεγχο των τεχνικών έρευνας και της εκπαιδευτικής προόδου του Δία (σκύλου έρευνας Αργολίδας) και του Ερμή (σκύλου έρευνας Μεσσηνίας).

- Advertisement -

Οι σκύλοι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ωστόσο επισημάνθηκαν κάποια λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επόμενη συνάντηση σε ένα μήνα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ε.Ο.Δ. Μεσσηνίας και ιδιαίτερα στον Τμηματάρχη σκύλων ερευνάς Γιάννη Τριάντο για τον χρόνο που διαθέτει και για όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που έχει προσφέρει στον Χειριστή σκύλου της Ε.Ο.Δ. Αργολίδος για την άμεση λύση αποριών που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση του Δια , στην σωστή καθοδήγηση του για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του με στόχο την πλήρη καταλληλόλητα του στις έρευνες!

Σημαντικό βήμα για την Αργολίδα, μέσω του Γιάννη Τριάντου και όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση του Δία, να διαθέτει σκύλο έρευνας καθώς αυτό δίνει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας!

Ευχαριστούμε για τη στήριξη, τη βοήθεια και τη δύναμη που μας δίνετε να συνεχίσουμε…

- Advertisement -

________________