Συνεδριάζουν Δ.Σ. και Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών στις 11/11

- Advertisement -

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο), συνεδριάζει την Δευτέρα του μήνα και ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους-Μυκηνών, με 7 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

- Advertisement -

 

Μεταξύ των θεμάτων η αναγκαιότητα λήψης δανείου για κατασκευή νέου νεκροταφείου Μύλων και η προμήθεια 7 απορριμματοφόρων απο το εμπόριο.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2.Περί αναγκαιότητας λήψης δανείου για το έργο: «Κατασκευή νέου νεκροταφείου στη Κοινότητα Μύλων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3.Περί προμήθειας 7 απορριμματοφόρων από το ελεύθερο εμπόριο – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

4.Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

5.Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

6.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Διαμόρφωση κόμβων, β)Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου, γ)Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2016 και δ)Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κιου 2018 – 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

H Oικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών, συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 11η του μηνός και ώρα 10 πμ., στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν υπο την προεδρία του δημάρχου Δημ. Καμπόσου είναι:

1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Εγκριση Δαπανών εκπροσώπων Τ.Κ. και προέδρων Δημοτικών κ Τοπικών Κοινοτήτων , από πάγια προκαταβολή του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος με το από 1/11/2019 Δ.Υ. έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
4] Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικού καταλόγους του Δημοτικού Φόρου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν.2539/07 έτους 2007-2008 με το από 1563322/22-10/2019 Δ.Υ. έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
5] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19111/01-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του δικηγόρου Μπέγκου Κων/νου.
6] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19041/01-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του δικηγόρου Καλαλά Αναστασίου.

 

- Advertisement -

________________