Τα θέματα της συνεδρίασης του Επιμελητηρίου Αργολίδας

- Advertisement -

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την   συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη  23 Οκτωβρίου  2019 και ώρα  20:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακοινώσεις-τρέχοντα θέματα.

- Advertisement -

ΘΕΜΑ 2ο: Αιτήματα  για οικονομική ενίσχυση.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση καταβολής θεσμοθετημένων εισφορών Ν. 4497/2017 άρθρο 75 {2 

 και άρθρο 85.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή στο  πρόγραμμα, με τίτλο «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», Δράση 2.c.2.1. 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορθή επανάληψη  Γ΄ τροποποίησης Προϋπολογισμού 2019.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση προϋπολογισμού 2020.

ΘΕΜΑ 7ο: Βεβαίωση οφειλόμενων συνδρομών έτους 2009 στη ΔΟΥ.

     

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι, βάσει του Κανονισμού του Δ. Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, να παρίστανται, εκτός αν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ».                             

                Ο  Πρόεδρος

                                                            Φώτιος Δαμούλος

- Advertisement -
 

________________