Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΠως αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για αυτούς που δουλεύουν

Πως αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για αυτούς που δουλεύουν

Η 28η Οκτωβρίου έχει τον χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας, οπότε για ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να είναι εργάσιμη.

Σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966-Άρθρο 4-Ημέρες αργίας για όλους τους εργαζόμενους που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα προαιρετικής αργίας.

Αφού η 28η Οκτωβρίου δεν είναι υποχρεωτική αργία, δεν τίθεται θέμα αναπληρωματικής ανάπαυσης, σε περίπτωση απασχόλησης, εκτός αν συμπίπτει με Κυριακή. Επίσης, σε περίπτωση που η ημέρα αυτή, είχε οριστεί ως ημέρα ρεπό, δεν μεταφέρεται.

Α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργήσει οφείλεται μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται τίποτα.

Αν η μέρα αυτή έχει ορισθεί ως ημέρα ανάπαυσης σε περίπτωση αμοιβής με ημερομίσθιο, αυτό θα καταβληθεί κανονικά χωρίς να εργασθούν.

Β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργήσει οφείλεται σε όσους απασχοληθούν:

α) αν αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επ’ αυτού. Η προσαύξηση, όμως, υπολογίζεται επί του νομίμου (αυτού, δηλαδή των συμβάσεων εργασίας) και όχι επί του καταβαλλόμενου.

β) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού.

γ) Αν ο μισθωτός δεν προσέλθει στη δουλειά του, ενώ η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά, δεν δικαιούται το ημερομίσθιο.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και ο εργαζόμενος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εργασία του, δεν δικαούται το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, που αντιστοιχεί.

Η λειτουργία της επιχείρησης ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, κι αν αυτός αποφασίσει να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. (Προσοχή στην περίπτωση που διατάξεις τοπικού χαρακτήρα καθορίζουν την ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία.)

Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, μπορείτε να δείτε τί συμβαίνει όταν συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή.

Να υπενθυμίσουμε ότι δεν τίθεται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη ημέρα. Έτσι, δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα, δεδομένου ότι το Σάββατο είναι ημέρα ανάπαυσης για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πενθήμερο. Έτσι:

Α. ΣΑΒΒΑΤΟ:

Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν το Σάββατο 28η Οκτωβρίου οφείλουν σε όσους απασχοληθούν:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχόλησής τους και προσαύξηση 75%. Αυτή υπολογίζεται επί του νόμιμου ωρομίσθιου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα, τόσο ο ημερομίσθιος όσο και ο μισθωτός δεν δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν το Σάββατο 28η Οκτωβρίου, οφείλουν στους εργαζόμενους:

Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί σε πενθήμερη βάση:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο επί πλέον, δηλαδή θα πάρουν για την εβδομάδα αυτή 7 ημερομίσθια. Να συμπληρώσουμε ότι για το 7ο αυτό ημερομίσθιο δεν αναγνωρίζεται και επί πλέον ασφαλιστική ημέρα.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, τίποτα περισσότερο από τον μισθό τους.

Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί σε εξαήμερη βάση:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο, που θα ελάμβαναν αν δούλευαν κανονικά.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, τίποτα περισσότερο από τον μισθό τους.

Β. ΚΥΡΙΑΚΗ

Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η Οκτωβρίου οφείλουν σε όσους απασχοληθούν:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%. Αυτή υπολογίζεται επί του νόμιμου ωρομίσθιου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα, τόσο ο ημερομίσθιος όσο και ο μισθωτός δεν δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η Οκτωβρίου, οφείλουν στους εργαζόμενους:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο επί πλέον, δηλαδή θα πάρουν για την εβδομάδα αυτή 7 ημερομίσθια. Να συμπληρώσουμε ότι για το 7ο αυτό ημερομίσθιο δεν αναγνωρίζεται και επί πλέον ασφαλιστική ημέρα.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, τίποτα περισσότερο από τον μισθό τους.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ