Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Άργους

- Advertisement -

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ
Βασ. Γεωργίου 8
21232 ΑΡΓΟΣ
Τηλ. & Fax 2751023449
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: synpsarg@gmail.com”

Καλούμε όλα τα μέλη μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα “Τροποποίηση Καταστατικού”, την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Συνδέσμου μας, στο Άργος, Β. Γεωργίου 8, 1ος όροφος.

- Advertisement -

Η τροποποίηση του καταστατικού μας είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η προσαρμογή του σε αυτή.
Η παρουσία σας και η τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής σας είναι άκρως απαραίτητη, γιατί σε περίπτωση μη απαρτίας διακυβεύεται η περαιτέρω λειτουργία, καθώς και η ύπαρξη του Συνδέσμου μας.

Σχέδιο πρότασης τροποποίησης του καταστατικού μας έχει ήδη επεξεργαστεί το Δ.Σ. με τη συνδρομή νομικού και υπάρχει στο γραφείο μας για ενημέρωση οποιουδήποτε επιθυμεί, πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος    Αικατερίνη Γεώργα Κουμαδωράκη

- Advertisement -

________________