3η τακτική συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE Green Infrastructure (GrIn)

- Advertisement -

Πραγματοποιήθηκε στις 10.10.2019 η 3η τακτική συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE Green Infrastructure (GrIn), στην έδρα του επικεφαλής εταίρου Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στα Ιλίσια.

- Advertisement -

 

Το έργο στοχεύει στην Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πράσινων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις, ερχόμενο να απαντήσει σε καθημερινές ανάγκες αισθητικής και υγείας των πολιτών και τελικά σε βασικά θέματα ποιότητας ζωής.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν τα σχέδια αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης αστικών χώρων πρασίνου στους δήμους Αμαρουσίου και Ηρακλείου Κρήτης που θα αποτελέσουν τους πιλοτικούς δήμους του έργου και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω δήμων. Το έργο άλλωστε δεσμεύεται να παράσχει την σχετική τεχνική υποστήριξη για την διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης σε αυτούς τους δήμους που θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και σε ένα δίκτυο άλλων 8 δήμων ανά την Ελλάδα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσα από μία σειρά σεμιναρίων που θα διεξαχθούν εντός του 2020 επί τόπου στους δήμους και τα οποία θα διοργανώσει η ΚΕΔΕ.

Ένα ακόμη σημαντικό παραδοτέο του έργου που ήδη έχει διαμορφωθεί και σε λίγο θα έχουμε την τελική του μορφή, είναι η πρώτη πλατφόρμα καταγραφής αστικών χώρων πρασίνου στην Ελλάδα, η οποία θα είναι ανοικτή στους πολίτες ώστε να συμπληρώνεται με στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (π.χ τετραγωνικά μέτρα χώρων πρασίνου, είδη χλωρίδας, είδος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα φυτά κ.λ.π) και θα έχει στατιστικά δεδομένα πανελλήνιας εμβέλειας ανά πάσα στιγμή. Αυτή η πλατφόρμα θα συντηρείται πιθανότατα στο ΥΠ.ΕΝ και για τα επόμενα 5 έτη μετά το τέλος του έργου.

Η ΚΕΔΕ και όλοι οι εταίροι του έργου, θα έχουν συνάντηση με την υπεύθυνο οικονομικού ελέγχου της ΕΕ στις αρχές του 2020, καθώς οι έλεγχοι είναι τακτικοί και αυστηροί και τα έγγραφα που ελέγχονται πρέπει να δικαιολογούν στο έπακρο την χρήση των πόρων της ΕΕ προς όφελος των παραδοτέων του εκάστοτε έργου αλλά και της πολλαπλασιαστικής τους επίπτωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ.

Επόμενη συνάντηση των εταίρων είναι στο Ηράκλειο Κρήτης όπου θα υπάρχουν ειδικές συναντήσεις με το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, προκειμένου να εναρμονιστεί με το Σύμφωνο Δημάρχων για την κλιματική Αλλαγή και να ενταχθεί στο Δίκτυο ο δήμος Ηρακλείου, ενώ παράλληλα θα γίνουν επί τόπου επισκέψεις στους χώρους που πρόκειται να διαμορφωθούν σε χώρους βιώσιμου πρασίνου στην πόλη, υπό την αιγίδα του έργου.

 

Η ΚΕΔΕ συμμετέχοντας σε αυτό το έργο αλλά και άλλα έργα LIFE καθώς και σε έργα HORIZON που σχετίζονται με την ενέργεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και υποστηρίζοντας την συνεχώς διευρυνόμενη συμμετοχή Ελλήνων δημάρχων στο Σύμφωνο Δημάρχων για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, στοχεύει στην ενημέρωση των Δήμων και στην υποστήριξη της προσαρμογής τους μέσω της παροχής σε αυτούς εργαλείων που θα διευκολύνουν την υποχρεωτική εκ του νόμου πλέον προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τις συνεπαγόμενες δεσμεύσεις (π.χ τοπικά ενεργειακά σχέδια και σχετικές δεσμεύσεις).

Τα εργαλεία που η ΚΕΔΕ θα παραδώσει στους δήμους μετά την πιλοτική τους εφαρμογή στο πλαίσιο των έργων στα οποία συμμετέχει, θα συνοδεύονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της εφαρμογής τους και θα αποτελέσουν στοιχεία κλειδιά στα χέρια των δημάρχων και των πολιτών.

 

Συντονισμός: ΕΛΓΟ Δήμητρα – ΙΜΔΟ
Συμμετέχοντες: Όλοι οι Εταίροι
Meeting Agenda
1. Steering Committee
– Μέλη
– Ρόλος
– Επικοινωνία
2. Παραδοτέα και Milestones (Βλ. Πίνακα)
– Deadlines
– Ρόλοι (παρόν – μέλλον)
– Templates
3. Παρουσίαση πλατφόρμας
4. Monitoring 11.02.2020
– Το αργότερο μέχρι τις 20.01.2020 πρέπει να αποσταλούν: Παραδοτέα
Απαντήσεις σχολίων – επιστολών
Cost statements των εταίρων κοκ
– Προετοιμασία των εταίρων – Προγραμματισμός επισκέψεων προετοιμασίας
– Οργάνωση επίσκεψης – ορισμός τόπου συνάντησης
5. Stakeholders Network
6. Διοργάνωση εκδηλώσεων
– Info Events (Δήμοι)
– Education Events (Δήμοι, ΙΜΔΟ)
– Networking Events (ΙΜΔΟ, Homeo)
7. Προώθηση Προγράμματος
– Infosheets, Fact Sheets και γενικά πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό – διαθέσιμο σε όλους
τους partners, ανά πάσα στιγμή
– Δημιουργία Infodescs (Δήμοι)
– Εκτυπώσεις
(LIFE17GIC_GR_000029)
8. Πορεία Υλοποίησης εργολαβιών στους Δήμους
– Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος
– Προώθηση κοκ

Για περαιτέρω ενημέρωση περί του έργου παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.lifegrin.gr και στα κοινωνικά δίκτυα fb : LifeGrin, twitter : @life_grin

 

 

 

- Advertisement -

________________