Με 23 θέματα συνεδριάζει στις 16/10 το Πε.Συ. Πελοποννήσου

- Advertisement -

Με συνολικά 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου (4 μ.μ.), στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

- Advertisement -

 

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Επερώτηση του κ. Νίκου Γόντικα, με θέμα: Αποζημίωση 1.186.361,30 € για θετικές ζημιές στον ανάδοχο του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου».

-Επικύρωση πρακτικού της 17ης/2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

-Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

-Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Καπέλιος

-Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΔ 170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ Α.Ε. Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαλτέζος Ιωάννης

-Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου στην Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αργολίδας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), για την Πράξη «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής , Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαλτέζος Ιωάννης

-Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Αντιμετώπιση της ιολογικής ασθένειας της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκα) στην καλλιέργεια της βερικοκιάς στην Πελοπόννησο». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

-Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Δειγματοληψία και αναλύσεις από χάλκινο άγαλμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έργο: «Αντιμετώπιση της προσυλλεκτικής κηλίδωσης (rind breakdown) των μανταρινιών στην ποικιλία κλημεντίνη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

-Εισήγηση για ορισμό εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

-Να σταματήσει η παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων στις Περιφέρειες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκων Τζινιέρης.

 

- Advertisement -

________________