Τζαβέλλας: Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν στο έργο μας και κυρίως τον δήμαρχο Άργους Μυκηνών

- Advertisement -

Τα τελευταία 2,5 χρόνια το Ν.Π.Δ.Δ. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α  &  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ συνέβαλε ενεργά από τη θέση του στην ενίσχυση και προαγωγή του αθλητισμού, αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας μιας σύγχρονης αθλητικής κουλτούρας .

 

- Advertisement -

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου μας και κυρίως τον δήμαρχο Άργους Μυκηνών για την εμπιστοσύνη του και την καθοριστική συμβολή του .

Ο κ. Νώτης, με την πολυετή του εμπειρία στον τομέα, αναλαμβάνει τη νευραλγική αυτή θέση για την περαιτέρω διάδοση του αθλητισμού και την ανάπτυξη της κοινωνικής μέριμνας .

Του εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Π.  Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α Σ

- Advertisement -

________________