Συζητείται στο τοπικό συμβούλιο Ναυπλίου η μελέτη για τον γύρο της Αρβανιτιάς

- Advertisement -

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/9 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ναυπλίου.

- Advertisement -

 

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η σύνταξη οριστικής μελέτης για δημοπράτηση του έργου που αφορά την ευστάθεια βραχωδών πρανών κατά μήκος του γύρου της Αρβανιτιάς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο: Περί γνωμοδότησης για τη χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής, στο Κ.Υ.Ε « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » της Κατσίλα Μαρίας του Δημητρίου που λειτουργεί στην οδό 25ης Μαρτίου 03 (εντός πάρκου ΟΣΕ).

2ο:Επί αιτήσεως Ψυχογιού Κωνσταντίνου για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

3ο:Επί αιτήσεως OPREA MARIAN για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

4ο: Περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου για :α) την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ναυπλιέων του έτους 2019, με την ένταξη σε αυτό νέας μελέτης με τίτλο : « Σύνταξη οριστικής μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου για την ευστάθεια των βραχωδών πρανών κατά μήκος του «Γύρου της Αρβανιτιάς» β) Την άμεση αποστολή εγγράφου-αιτήματος προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για να τεθούν από αυτήν οι όροι του έργου αφού στον Βράχο της Ακροναυπλίας υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες και γ) τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας για τη μέσω αυτής γρήγορη ανάθεση της μελέτης

5ο: Περί ορισμού εκπροσώπου ή εκπροσώπων της κοινότητας Ναυπλίου στο Δ.Σ του Ιδρύματος : Οίκος ευγηρίας , Μαρίας Ράδου.

 

- Advertisement -

________________