Με 25 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο

- Advertisement -

Με 25 θέματα συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων, στις 7.30μμ., στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της ΠΕ Αργολίδας.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο: Περί ανάδειξης εκπροσώπων του Δήμου στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2ο: Περί λήψης απόφασης για συμμετοχή και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης IV (αριθμ. πρωτ. 2225/14-1-2019) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και για υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ναυπλιέων στο ανωτέρω πρόγραμμα με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπλιέων».

3ο: Περί έγκρισης κατανομής αποδεχθέντος ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (σχετ. αρ.πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών)

4ο: Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

5ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Επούλωση λάκκων Δήμου Ναυπλιέων ».

6ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου « Ολοκλήρωση εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων ».

7ο: Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Εκτέλεση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένους χώρους του Δ. Ναυπλιέων ».

8ο: Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Ασίνης και ΔΕ Μιδέας».

9ο: Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για το έργο « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Ναυπλίου και ΔΕ Ν.Τίρυνθας ».

10ο: Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διατήρηση μέτρων για την αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής άποψης, του διώροφου κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου , αριθμός 22 (Ο.Τ. 251) , εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου»

11ο: Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής και στατικής άποψης διώροφου κτιρίου εντός οικισμού Λευκακίων Δήμου Ναυπλιέων».

12ο: Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής άποψης, του τριώροφου κτιρίου με πρόσωπο επί των οδών Εμμανουήλ Σοφρώνη, Βασ. Αλεξάνδρου και Βασ. Όλγας, εντός Σχεδίου Πόλεως Ναυπλίου».

13ο: Επί εισήγησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από τον ΟΤΕ Άργους σε κοινόχρηστους χώρους του Δ.Ναυπλιέων για τοποθέτηση καμπίνας Γ2 στον οικισμό Ν.Ροεινό της Κοινότητας Ν.Ροεινού.

14ο: Περί βεβαίωσης παρακρατηθέντος ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση τοκοχρεωλυσίων δανείων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου.

15ο: Περί διαγραφής οφειλών προς τρίτους του Δήμου λόγω παραγραφής.

16ο: Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης τμήματος ακινήτων.

17ο: Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

18ο: Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

19ο: Περί ανάδειξης μέσω κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές- συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ».

20ο: Επί εισήγησης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

21ο: Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

22ο: Περί ορισμού εκπροσώπου ως μέλους επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών ασθενειών.

23ο: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης του 15ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου.

24ο: Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια .

25ο: Περί εγκρίσεως διοργάνωσης αρχιερατικού μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των Μεγάλων Ευεργετών του Ναυπλίου.

 

- Advertisement -

________________