ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις για το Ειρηνοδικείο Μάσσητου στο Κρανίδι

Businessman Reading Resume With Tea Cup On Desk
- Advertisement -

Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις,

με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης για το Ειρηνοδικείο Μάσσητου Κρανιδίου.
Μισθός, ασφάλιση, αποστολή βιογραφικών e-mail:

- Advertisement -

[email protected]

- Advertisement -
 

________________