Μεταφορά μεταναστών στο στρατόπεδο Κορίνθου και απαλλοτριώσεις για ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

- Advertisement -

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ.

- Advertisement -

 

Η συνεδρίαση του σώματος, η ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνει 14 θέματα, θα γίνει στην Τρίπολη, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, η μεταφορά μεταναστών στο στρατόπεδο της Κορίνθου, οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων σε Αρκαδία και Λακωνία για κατασκευή ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Τέλος υπάρχουν δύο θέματα που αφορούν το Κρανίδι και πιο συγκεκριμένα την ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου και την κατασκευή του κόμβου απο Κρανίδι προς Πορτο Χέλι.

Αναλυτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

1.Μεταφορά μεταναστών στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Εισηγητής ο π.σ. Π.Τατούλης.

2.Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής ΕΣΠΑ. Εισηγητής ο περιφερειάρχης Π.Νίκας.

3.Επικύρωση πρακτικού της 16ης/2019 συνεδρίασης του ΠΕΣΥ.

4.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν.2882/2001 για την απόκτηση της αναγκααίας έκτασης 278.103,70 τμ για την κατασκευή της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας που αποτελεί τμήμα του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελ.σου με ΣΔΙΤ”. Εισηγητής ο αντιπεριφερεάρχης Ανδρ.Τσουκαλάς.

5.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν.2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης εμβαδού 91.050,96 τμ για την κατασκευή της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της ΠΕ Λακωνίας, που που αποτελεί τμήμα του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελ.σου με ΣΔΙΤ”. Εισηγητής ο αντιπεριφερεάρχης Ανδρ.Τσουκαλάς.

6.Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς.

7.Ορισμός εκπροσώπων του ΠΕΣΥ στα Συντονιστικά όργαναπολιτικής Προστασίας των Περ.Ενοτήτων.

8.Ορισμός εκπροσώπων του ΠΕΣΥ στις δύο Επιτροπές του άρθρου 18 του ν.2118/94 (αρ.68 του ΠΔ 30/96).

9.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο απο Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι”. Εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Ιω.Μαλτέζος.

  1. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τη ς Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου”. Εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Ιω.Μαλτέ΄ζος.

11.Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή “Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με ανμοιβή”.

12.Εγκριση σύναψης Προγραμματικ΄ςη Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπ.Πολιτισμού , της Περιφέρειας, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου Καλαμάτας “ΦΑΡΙΣ”, για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας”.

13.Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2019.

14.Ορισμός εκπροσώπων μετόχων και μελών στις Γ.Σ. φορέων που μετέχει η Περιφέρεια.

- Advertisement -
 

________________