Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Στο Ναύπλιο την Κυριακή 15 η Σεπτεμβρίου 2019, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αρ.πρ. 199531/ 12-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6Ω4ΡΟΡ1Φ-ΚΗΨ).

- Advertisement -

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από τα 6 εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς Οικονομικής Επιτροπής, δύο μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

  • η Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» δικαιούται τρία(3) εκλεγόμενα μέλη
  • η Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» δικαιούται δύο(2) εκλεγόμενα μέλη
  • η Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΑ –ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος

 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης « ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ», που εξελέγη ο Δήμαρχος, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 6 σύμβουλοι : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΑΥΠΛΙΟ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 4  σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΑΥΠΛΙΑ –ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 2 σύμβουλοι και ονομαστικά ο κ.κ: ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Μετά την κατάρτιση και κατάθεση των ψηφοδελτίων των παρατάξεων στο Προεδρείο, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο καθένας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. ( Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση » κ. Γκόνης Κωνσταντίνος, ο οποίος δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Δημ.Σύμβουλος της παράταξης κα. Αλημπέρτη Μαρία, απέχουν από την διαδικασία ψηφοφορίας).

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, διαπιστώθηκε ότι επί 27 ψηφισάντων, βρέθηκαν 27 έγκυρα ψηφοδέλτια :

  • Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»: 1.η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ έλαβε 15 ψήφους 2.ο ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έλαβε 15 ψήφους 3.ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έλαβε 15, 4.ο ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 15, 5.ο ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ έλαβε 15, 6.ο ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε 15 ψήφους. Διενεργείται από τον Πρόεδρο δημόσια κλήρωση για τους ως άνω ισοψηφίσαντες υποψηφίους. Συνεπώς τις 3 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν βάσει της κλήρωσης οι κ.κ : 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3. ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» 1. ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝ. έλαβε 10 ψήφους, 2. ο ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ έλαβε 9, 3. ο ΔΙΚΑΙΟΣ Γ. έλαβε 10, 4 ο ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 9 ψήφους. Διενεργείται από τον Πρόεδρο δημόσια κλήρωση για τους ως άνω ισοψηφίσαντες υποψηφίους. Συνεπώς τις 2 έδρες  καταλαμβάνουν βάσει της κλήρωσης : 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

–  Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΑ–ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ», – ο MΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε 2 ψήφους και  ο ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ δεν έλαβε ψήφους. Συνεπώς την μία  έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο κ. MΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 15.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: Τακτικά Μέλη: 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3. ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΜΠΙΚΑΚΗΣ NIKOΛΑΟΣ Αναπληρωματικά Μέλη (ανά παράταξη): «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 1. ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» 1. ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από τα 6 εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , 2 μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

-η Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» δικαιούται 3 μέλη -η Παράταξη « ΝΑΥΠΛΙΟ.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» δικαιούται 2 μέλη -η Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΑ –ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» δικαιούται 1 μέλος.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης « ΝΑΥΠΛΙΟ.ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ», που εξελέγη ο Δήμαρχος, έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη οι κ.κ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Από την παράταξη του συνδυασμού « ΝΑΥΠΛΙΟ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ :ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΑΥΠΛΙΑ –ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας βρέθηκαν επί 27 ψηφισάντων, βρέθηκαν  27 έγκυρα ψηφοδέλτια και διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

-Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» : ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έλαβε 15 ψήφους, ο ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έλαβε 14, ο ΖΕΡΒΑΣ ΧΡ. έλαβε 15, ο ΔΡΟΥΓΚΑΣ Γ. 12,  ο ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. 13, ο ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚ. 13 ψήφους

Έγινε κλήρωση για τους ισοψηφίσαντες υποψήφιους από τον Πρόεδρο του Δημ.Συμβουλίου και οι 3 έδρες πηγαίνουν στους ΖΕΡΒΑς ΧΡ., ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ, ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤ.

-Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΟ.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ» :  ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. έλαβε 10 ψήφους -ο ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ Γ. 9, ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. έλαβε 9, ο ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Γ. έλαβε 10 ψήφους. Μετά από κλήρωση τις δύο έδρες καταλαμβάνουν οι κ.κ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

– Από την Παράταξη «ΝΑΥΠΛΙΑ–ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» :  ο ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έλαβε 2 ψήφους,  ο ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 15.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: Τακτικά Μέλη: 1. ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου ή του οριζόμενου από αυτόν Αντιδημάρχου, ως Προέδρου και δύο ακόμη Αντιδημάρχων ως μέλη οριζόμενα από τον Δήμαρχο.

 

 

- Advertisement -
 

________________