Συνεργασία Περιφέρειας με τα Επιμελητήρια για αύξηση απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ

- Advertisement -

Η συνέχιση, αλλά και η επέκταση της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα Επιμελητήρια, επαναβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε την Δευτέρα στην Τρίπολη με τις διοικήσεις της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, καθώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ), ο κ.Νίκας.

- Advertisement -

 

Τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της Περιφέρειας, η οποία συνδέεται άμεσα με την αύξηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί η συνεργασία της Περιφέρειας -όπως τόνισε ο περιφερειάρχης- με τους δύο πιο πάνω θεσμούς με χρηματοδότηση επιχειρήσεων, τόσο για συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό, όσο και με τη θέσπιση κριτηρίων που θα αφορούν τη δυναμική τους στις εξαγωγές, στην καλή τήρηση των όρων εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

Στη συνάντηση, εκ μέρους του Επιμελητηριακού θεσμού, μετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, όπως επίσης ο Βαγγέλης Ξυγκώρος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και πρόεδρος στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ο Γιάννης Τρουπής πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και η Μάγδα Πετροπούλου γενική διευθύντρια Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

 

- Advertisement -

________________