Ναύπλιο: Επαναλαμβάνεται η εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επ.Ποιότητας Ζωής!

- Advertisement -

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων, Σταύρος Αυγουστόπουλος, καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, στις 7.30μμ.

- Advertisement -

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Αργολίδας και αντικείμενο η επανάληψη της διαδικασίας εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 74 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύουν.

Η ειδική συνεδρίαση γίνεται μετά την αρ.απ.199531/12-09-19 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

 

- Advertisement -
 

________________