Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Δήμου Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 9 μμ., το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους-Μυκηνών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο).

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Επί του από 10-9-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  με θέμα: «Χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
4. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Ν. Κιου και Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
13. Περί εγκρίσεως προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων ένταξης του προγράμματος “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” 2019-2020 ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
14. Περί εγκρίσεως 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για τις εγγραφές νηπίων & βρεφών στους παιδικούς/βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, σχολικής περιόδου 2019 – 2020 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
15. Περί συγκροτήσεως ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Τρέχοντα θέματα:
16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2ο έργο», β) «Διαμόρφωση χώρων για την στέγαση νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας» και γ)Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου 2018 – 2019» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
17. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
18. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
19. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος και
20. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) – εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.

- Advertisement -
 

________________