Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε.

- Advertisement -

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε., το οποίο προέκυψε έπειτα από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 3 Σεπτεμβρίου.

- Advertisement -

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Αθ. Σιατερλής, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μερκούριος Κυρ. Βλαχοκυριάκος– σύμβουλος

Ιωάννης Γ. Δουβίκας– σύμβουλος

Δημήτριος Π. Λειβαδίτης -σύμβουλος.

 

- Advertisement -
 

________________