Περιφέρεια: Σύσκεψη για την προώθηση έργων μέσω ΕΣΠΑ πάνω σε 4 άξονες

- Advertisement -

Σύσκεψη με την παρουσία αντιπεριφερειαρχών και υπηρεσιακών στελεχών, για την πορεία του ΠΕΠ Πελοποννήσου/ ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου αποφασίσθηκε οι ενέργειες που θα γίνουν πάνω σε 4 άξονες, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των κοινωνικών ζητημάτων κυρίως.

- Advertisement -

 

Πιο συγκεκριμένα, στηνσύσκεψη αυτή, αποφασίστηκαν τα εξής:

-‘Αξονας 1: (ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα κλπ)
Αποφασίστηκε η άμεση συνεργασία με το ΕΦΕΠΑΕ και η άμεση εκκίνηση διαβούλευσης με τα Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο κι άλλους φορείς για την προώθηση θεμάτων έρευνας, καινοτομίας και συμπράξεων

-‘Αξονας 2:
Αποφασίστηκε
– η άμεση συνεργασία με τους Δήμους, για την επίλυση ζητημάτων ιδιαίτερα στα Κέντρα Κοινότητας,
– η προετοιμασία δομών για τη φροντίδα των Αμέα
– η προώθηση των θεμάτων που αφορούν στους Ρομά, κ.ά.

-‘Αξονας 3:
Βάση των συμπερασμάτων αποφασίστηκε η άμεση συνεργασία με τους Δήμους, την εκπαίδευση, ο εξοπλισμός αθλητικών χώρων (απινιδωτές κτλ), η ενίσχυση των Νοσοκομειακών μονάδων με εξοπλισμό και η προμήθεια ασθενοφόρων.

-‘Αξονας 4: (περιβάλλον)
Βάσει των συμπερασμάτων αποφασίστηκαν η προώθηση ένταξης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ύδρευσης.

 

- Advertisement -

________________