Στις 8/9 η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων ορίσθηκε για την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνει εκλογή προεδρείου του Δ.Σ. και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

- Advertisement -

 

Στην σχετική ανακοίνωση που υπογράφεται από την πλειοψηφούσα δημοτική σύμβουλο, Μαρία Ράλλη – Πιτσάκη, αναφέρονται τα εξής:

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε Αργολίδας (παρ. οδός Ναυπλίου-Ν.Κίο), στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών τον προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Η Πλειοψηφούσα Δημ. Σύμβουλος
Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία

 

- Advertisement -

________________