Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την εκλογή Αθ.Πισιμίση στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας

- Advertisement -

Στις 2 Αυγούστου ανακοινώθηκε ότι νέος αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας εξελέγη ομόφωνα ο κ.Θανάσης Πισιμίσης, μετά τις αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών της Περιφερειακής παράταξης «Νέα Πελοπόννησος».

- Advertisement -

 

Στις 12/8.2019, όμως, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Παπαθεοδώρου, ακυρώθηκε η Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης των Περιφερειακών Συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης Νέα Πελοπόννησος ΠΕ Κορινθίας σχετικά με Εκλογή Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης δύναται να προσβληθεί στα αρμόδια δικαστήρια με ένδικα μέσα.

Στο σκεπτικό της απόφασης εξηγείται ότι … «Δεδομένου του γεγονότος ότι η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών των Περιφερειακών Συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης Νέα Πελοπόννησος ΠΕ Κορινθίας (8) που απαιτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα για την εκλογή του νέου Αντιπεριφερειάρχη είναι 5 (ήμισυ του αριθμού των μελών +1), ενώ η συγκεκριμένη Απόφαση ελήφθη με θετική ψήφο 4 συμμετεχόντων σε συνολικό αριθμό 8, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η 1/2019 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης των Περιφερειακών Συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης Νέα Πελοπόννησος ΠΕ Κορινθίας σχετικά με την εκλογή του αιρετού Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας πάρθηκε χωρίς τη διασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Επιπλέον, η αρ. 212895/201/31.7.2019 πρόσκληση του πλειοψηφούντος Περιφερειακού Συμβούλου κου Λέγγα Κων/νου προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους του συνδυασμού Νέα Πελοπόννησος ΠΕ Κορινθίας σύμφωνα με το email απεστάλη στις 2/8/2019 και ώρα 9.42 π.μ., ήτοι την ίδια ημέρα της συνεδρίασης που έγινε στις 12.00μ.μ. στην Τρίπολη στα Γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά παράβαση του άρθρου 162 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ 2 « Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης» .

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πιο πάνω μέλη να μην προσέλθουν στη συνεδρίαση σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό.»

 

- Advertisement -
 

________________