Τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Επιδαύρου

- Advertisement -

Την Τρίτη 20 Αυγούστου και ώρα 11πμ, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου με την παρούσα σύνθεση και υπο την προεδρία του απερχόμενου δημάρχου Κων.Γκάτζιου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
-Έγκριση πρακτικού νο 2 (κατακύρωσης) συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ”
-Έγκριση πρακτικού νο 2 (κατακύρωσης) συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ”
-Έγκριση πρακτικού νο 2 (κατακύρωσης) συνοπτικού διαγωνισμού της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ” (ΟΜΑΔΑ Δ΄ Είδη Κρεοπωλείου)
-Έγκριση πρακτικού νο 2 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ” (προσφυγή σε διαπραγμάτευση)

Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 28 του Ν. 4412/2016 του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ”.

 

- Advertisement -
 

________________