Στις 19 Αυγούστου προσφορές για τον κόμβο Κρανιδίου-Πόρτο Χελίου

- Advertisement -

Στις 23 Αυγούστου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Κυκλοφοριακός Κόμβος Εξόδου Κρανιδίου Πορτο Χελίου. 

- Advertisement -

 

Πιο συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου υποβάλλονται οι προσφορές και στις 23 του μήνα γίνεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση τους αναδεικνύοντας τον ανάδοχο του έργου.

Η αξία του έργου είναι 967.741,94 € πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ένας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Ερμιονίδας και η δημοτική Αρχή εξασφάλισε την υλοποίησή του.

«Κανείς δεν μπορεί πλέον να εμποδίσει την εκτέλεση έργων του κόμβου, που αποτελεί έργο πνοής και ασφάλειας», τονίζει σε σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Δημ.Σφυρής.

 

- Advertisement -
 

________________