Απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Κιβερίου για δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων, αποφάσισε ομόφωνα (αρ.απόφασης 182/2019) να εγκρίνει την απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) ευρισκόμενου στη θέση «Αγ.Δημήτριος» της ΤΚ Κιβερίου, ιδιοκτησίας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία « Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Ράδου» εμβαδού 700 στρεμμάτων, ως μοναδικού κατάλληλου για την δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου.

- Advertisement -

 

Εξουσιοδοτήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με την εισήγηση που παρουσιάσθηκε απο τον κ.Καχριμάνη: Μετά από έρευνα αγοράς βρέθηκε ως μόνο κατάλληλο ακίνητο δυνάμενο να αξιοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρθηκε στην εισήγηση το ακίνητο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Κιβερίου στη θέση «Αγ.Δημήτριος» και προτείνω όπως προβούμε στην απευθείας αγορά του. Η εκτίμηση του τιμήματος θα γίνει από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, καθώς η αγοραία αξία του υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ .

Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών απαιτείται σε κάθε περίπτωση αγοράς ιδιωτικού ακινήτου, η αγοραία αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ (βλ. και Πράξεις VII Τμ. 17, 16/2010, 54/2009 και 247/2007).

 

- Advertisement -

________________