Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για αφαλάτωση νερού απο γεωτρήσεις στην Ερμιονίδα

- Advertisement -

Στις 16 Ιουλίου με ανάρτησή του ο δήμαρχος Ερμιονίδας Δημ. Σφυρής ενημερώνει οτι στις γεωτρήσεις του Πόρτο Χελίου βρέθηκαν ο ίδιος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ Γιάννη Πάλλη και το τεχνικό προσωπικό για να λυθεί το πρόβλημα με τις διακοπές και την ποιότητα του νερού.

- Advertisement -

 

Οπως επισημαίνεται, τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για την παραγωγή πόσιμου νερού που έχει δρομολογηθεί για Κρανίδι, Πορτο Χέλι, Ερμιόνη και Κοιλάδα.

την επομενη το απογευμα όμως, ακυρώνεται ο διαγωνισμός απο την ΔΕΥΑΕΡ, μετά την προσφυγή  της εταιρίας «SYCHEMΑ.Ε.» Πάντως θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί έγινε η προδικαστική προσφυγή της εταιρίας και με ποιο σκεπτικό έγινε αποδεκτή απο την ΑΕΠΠ.

Η μονάδα αφαλάτωσης της Τ.Κ. Ερμιόνης θα τοποθετηθεί εντός του υπάρχοντος κτίσματος βανοστασίου-δεξαμενής, ενώ το σύστημα της Δ.Ε. Κρανιδίου εντός εμπορευματοκιβωτίου/ων στη θέση «Γκούρι Βιτόριζα», σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Κατά τη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΕΡ της 17ης/7/19, ο πρόεδρος έλαβε το λόγο και συνέχισε την εισήγησή του ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την 757/15-7-19απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «SYCHEMΑ.Ε.», απορρίφθηκε η παρέμβαση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ακυρώνεται η Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».

Ως εκ τούτου προτείνω την αποδοχή της προαναφερόμενης απόφασης, την ακύρωση της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 817/14-5-19 (ΕΣΗΔΗΣ 73826) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας»και κατά συνέπεια την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης 757/15-7-19 του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και την ακύρωση της Διακήρυξης 817/14-5-19. Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό 147/2019.

Ο πρόεδρος Ιωάννης Πάλλης, ο αντιπρόεδρος Παναγ. Αποστόλου, τα μέλη Ελένη Καπόγιαννη, Γ.Μπουρίκας.

 

- Advertisement -

________________