Με 9 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

- Advertisement -

Η 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

- Advertisement -

 

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Επικύρωση πρακτικών της 11ης /2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Συζήτηση επί των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.4555/2018 – Κλεισθένης).

3. Έγκρισης 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2019. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
-1
4. Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

6. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600021. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βέλου – Βόχας, του Λιμενικού Ταμείου Βραχατίου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση μελετών της ΠΕ Κορινθίας που αφορούν περιοχές του Δήμου Βέλου – Βόχας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πισίων, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή στέγης Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πισίων στο Λουτράκι». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

9. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ι.Ν. Θεομάνας Ν. Κίου, για το έργο «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

 

- Advertisement -
 

________________