Με 14 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Δήμου Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Mε 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 24 του μήνα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους-Μυκηνών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) και ώρα 20:30.

- Advertisement -

 

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο συνεδριάσεις, η πρώτη είναι ειδική και θέμα της:

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Θα ακολουθήσει στις 9μμ., η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί εγκρίσεως του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Άργους – Μυκηνών, των Νομικών Προσώπων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
  2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
  3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
  4. Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευή – Στατική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
  5. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
  6. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
  7. Επί του από 11-7-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και ελεγχόμενης στάθμευσης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
  8. Επί του από 19-7-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων περιπτέρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και διακοπή μίσθωσης αυτών» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
  9. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2018 – 2019 από τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
  10. Περί εγκρίσεως πρακτικού επιτροπής επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων σχολικού έτους 2018 – 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
  11. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΔΙΕΚ Άργους, ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
  12. Περί εγκρίσεως αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής, για την συμπλήρωση – μερική τροποποίηση των υπ’ αριθ. 102/2018, 295/2018 & 339/2018 Α.Δ.Σ, αναφορικά με την επιβολή τροφείων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ρυθμίσεις για την καταβολή τροφείων για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
  13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2017 και β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018 – 2019 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

- Advertisement -
 

________________