Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 15ης/7

- Advertisement -

Οι αποφάσεις που έλαβε το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου, κατά τη 15η Ιουλίου 2019, δόθηκαν στη δημοσιότητα. 

- Advertisement -

 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600015.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – 26 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 364)
2. Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας”, με κωδικό 2014ΕΠ52600027.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – 26 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 365)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης/2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 366)

2. Επερώτηση της κ. Λυμπεροπούλου με θέμα: «Κίνδυνος από πλημμύρες και μεταφορά μπάζων σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης στο χωριό Δήμητρα Δήμου Γορτυνίας από εργασίες διάνοιξης βάσης πυλώνων που έγινε από την ΔΕΗ».
Απαντήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΑρκαδίας κ. Γιαννακούρα – (αριθμ. απόφασης 367)

3. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων ΔΚ Γαργαλιάνων, λόγω της διοργάνωσης της 3ης Λευκής Νύχτας, στις 3 Αυγούστου 2019.
Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 368)

4. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2016 – 2019 και των διαδικασιών εκπόνησης αυτού.
Εγκρίνεται Κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 369)

5. Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600003.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 370)

6. Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας” με κωδικό 2017ΕΠ52600004, ένταξη νέων υποέργων.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 371)

7. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 2.425.000,00€.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 372)

8. Εισήγηση έγκρισης 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2019.
Το α) σκέλος της εισήγησης ‘”Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Δ/νση Τ.Ε. Έδρας Περιφέρειας” ομόφωνα θα συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο για περισσότερες διευκρινήσεις, τα β) και γ) σκέλη της εισήγησης εγκρίνονται ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 373)

9. Εισήγηση 7ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 374)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διάθεσης υγραερίου ιδιοκτησίας «Π. Κατσαρός – Ι. Λεβεντάκης ΟΕ» που βρίσκεται στη θέση “Γράνα Κασκούτη” της ΤΚ Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 375)

11. Έγκριση των όρων προγραμματικής σύμβασης για τη διενέργεια του προγράμματος «βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus».
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 376)

12. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στο Βασιλικό Δ. Σικιωνύων ΠΕ Κορινθίας.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 377)

13. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 του έργου «Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασιάς», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ 68 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» ή επόμενης Πρόσκλησης εφόσον εκδοθεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 379)

14. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Συστηματική Ανασκαφική Έρευνα στη θέση Φανερωμένη Χιλιομοδίου Κορινθίας για τα έτη 2016 – 2020.
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 378)

15. Έγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου με την διαδικασία του άρθρου 23 ΠΔ 242/1996 και ορισμός 2 Περιφερειακών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13, για το έργο Ελαιοχώρι – Ανδρίτσα.
Αναβάλλεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 380)

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στο πνευματικό κέντρο Αθήναιου».
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 381)

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης για την υλοποίηση του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Δήμου Τρίπολης».
Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 382)

 

 

- Advertisement -
 

________________