Απαγόρευση αγκυροβολίας σκαφών σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής Βιβαρίου Αργολίδας

- Advertisement -

Απαγόρευση αγκυροβολίας  σκαφών σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής Βιβαρίου Αργολίδας».

Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου,  Πλωτάρχης Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης έχοντας υπόψη:

- Advertisement -

α)Τα άρθρα 9,188, 295, 296 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ναυπλίου (ΦΕΚ 331 Β΄/12-04-1978).

β)Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973).

γ)Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

        1.- Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων σκαφών σε απόσταση μικρότερη  των εξήντα (60) μέτρων από την ακτογραμμή, από το σημείο έναντι  του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία “Ο ΝΙΚΟΣ“ με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37ο 32΄07,82΄΄ Β και λ: 022ο 55΄ 22,69΄΄ Α έως το σημείο έναντι “Μώλου ΡΑΠΑΝΟΥ“ (Δυτικά της προβλήτας), με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37ο 32΄07,10΄΄ Β και λ: 022ο 55΄ 04,64΄΄ Α. 

        2.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 11-07-2019 έως και 30-09-2019.

        3.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  4.-  Κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο στην εν θέματι θαλάσσια περιοχή καταργείται.-

                                                                                                                       Ο Λιμενάρχης         

                                                                                                                                                                  Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης 

- Advertisement -

________________