Ενημέρωση του Λιμεναρχείου Ναυπλίου για την διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων στα Σ.Α.

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι, επειδή συμπίπτουν ορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής προκαταρκτικών εξετάσεων

στους κοινούς αποκλειστικά με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) υποψηφίους Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να χορηγείται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση αμέσως μετά το πέρας και της διαδικασίας των Ψυχομετρικών τους Εξετάσεων. 

- Advertisement -

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζεται ότι, υποψήφιοι που υποβάλλονται σε ΠΚΕ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οφείλουν απλώς και μόνο να προσκομίσουν στην οικεία Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την Βεβαίωση Ικανότητας του αρμόδιου Εξεταστικού Κέντρου (Στρατιωτικής Σχολής) προκειμένου να θεωρηθούν ΙΚΑΝΟΙ και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [Γραφείο 243 του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), τηλ. 2131374631, 2131371071], χωρίς να συμμετάσχουν στις ΠΚΕ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

                                                                                                                                    Ο Λιμενάρχης  

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

- Advertisement -
 

________________