Απαλλοτρίωση για την κατασκευή του αρδευτικού πρώην δήμου Ασίνης (Μαραθιά)

- Advertisement -

Απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)»
Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2019

Η απαλλοτρίωση συντελείται για λόγους κοινής ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17’/2001), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Σκοπός απαλλοτρίωσης :
Η απαλλοτρίωση συντελείται για λόγους κοινής ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)».
Θέση και έκταση ακινήτων προς απαλλοτρίωση:
Η απαλλοτριωτέα έκταση ανέρχεται σε 435,66 μ2 και αφορά σε 1 ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Αντωνίου και Δρεπάνου
Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση :
Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Δ/νση: Παραλική Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου – Νάυπλιο Τ.Κ.: 21100
Τηλ.: 2752360433, Fax.: 2752360452, e-mail : [email protected]
Ορίζουμε το χρόνο ενεργειών σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 3 του Ν. 2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

- Advertisement -
- Advertisement -

________________