Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην Α΄τάξη του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αργολίδας

- Advertisement -

Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν!!! Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην Α΄τάξη είναι:

1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2. Μαγειρικής Τέχνης
3. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
5. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

- Advertisement -

Πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφωνα: 2752028675, 2752028675, 2752027681

- Advertisement -
 

________________