Με 15 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

- Advertisement -

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 20/6, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους-Μυκηνών. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο.

- Advertisement -

 

Αναλυτικά τα θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 123.300,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

3. Λειτουργικότητα του 2θέσιου 4ου Νηπιαγωγείου Άργους και του 12θέσιου Δημοτικού σχολείου Νέας Κιου – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

4. Επί της υπ’ αριθ. 70/2019 αποφάσεως του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) με θέμα: «Παράταση προθεσμίας της υπ’ αριθ. 53/9-4-2019 απόφασης» – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

5. Αποδοχή και έγκριση σχεδίου συμμόρφωσης, εγχειριδίων πολιτικών – διαδικασιών και σχεδίου διαχείρισης συμβάντων αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από το Δήμο Άργους-Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

6. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης έργου του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην οδό Κοραή στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Ν. Κίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

8. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

9. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2018-2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

10. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

11. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

12. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή νησίδων εισόδου Τ.Δ. Κεφαλαρίου πρώην Δήμου Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14. Περί καταργήσεως της κοινωνικής δομής του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του οδικού άξονα Φίχτια – Μυκήνες και β)Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

 

- Advertisement -
 

________________