Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΜε 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών

Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 του μηνός και ώρα 10 π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων, σε πρώτη τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

1] Τροποποϊηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών έτους 2019.
2] Επί του υπ ́αριθμ. Δ.Υ./04-06-2019 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργους-Μυκηνών που αφορά την υπ ́αριθμ. 839/04-01-2019 αίτηση της κας Λαγού Αικατερίνης του Κων/νου.
3] Επί του υπ ́αριθμ. Δ.Υ./04-06-2019 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργους-Μυκηνών που αφορά την υπ ́αριθμ. 6174/12-09-2019 αίτηση των Κωνσταντίνου Κοζιωτόπουλου του Χρήστου και Κωνσταντίνου Κοζιωτόπουλου του Γεωργίου προς το Δήμο Αργους-Μυκηνών.
4] Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου  Άργους – Μυκηνών Λυρίτη Παρασκευά, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 137/2019 Α.Ο.Ε.
5] Επί του υπ ́αριθμ. πρωτ: 10102/10-06-2019 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Αργους-Μυκηνών για ορισμό  Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σχετικά με την αίτηση αναστολής της Ενωσης Αναδόχων Εταιρειών “STARCURD EΠE- ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ” , επί της 408/2019 αποφάσεως του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ ) για την Εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του σχετικού διαγωνισμού.
6] Επί του υπ ́αριθμ. Δ.Υ./11-06-2019 εγγράφου του Ταμείου Εσόδων και Περιουσίας Δήμου Αργους-Μυκηνών για ορισμό  υπευθύνων για υποβολή αιτήσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
7] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου σε υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
8] Εγκριση του πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου κας Μπουκάρα Θεοδώρας.
9] Εγκριση του πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου κας Χριστίνας Κούρου.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ