Το COFFEE ISLAND στο Άργος ζητά υπάλληλο

- Advertisement -

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το κατάστημα COFFEE ISLAND στο Άργος στα πλαίσια επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος

- Advertisement -

 

το οποίο θέτει ως απαραίτητες προϋποθέσεις: ηλικία 18-29 ετών, απολυτήριο Λυκείου, κάρτα ανεργίας από 3 έως 12 μήνες. Η ύπαρξη προϋπηρεσίας θα εκτιμηθεί.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 6989608272/ 6932850834 email: [email protected]

 

 

- Advertisement -
 

________________