ΝΑΥΠΛΙΟ: Ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου για μετανάστες αποφάσισαν αρχές δέκα κρατών µελών

- Advertisement -

Πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών

Τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου µηχανισµού εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν στο Ναύπλιο, ανεξάρτητες αρχές δέκα κρατών µελών.

Στόχος του νέου ανεξάρτητου µηχανισµού θα είναι η προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και η κατοχύρωση της διαφάνειας και νοµιµότητας των συγκεκριµένων
επιχειρήσεων καθώς επίσης και της λογοδοσίας όσων εµπλέκονται σε αυτές.

Η συνάντηση, στις 22 και 23 Μαΐου, στο κτίριο του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, στο Ναύπλιο, οργανώθηκε µετά από πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη
Ανδρέα Ποττάκη σε συνεργασία µε οµολόγους του από άλλα κράτη µέλη και µε την υποστήριξη του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Συµµετείχαν εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών από την Κύπρο, την Τσεχία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την
Ισπανία καθώς και στελέχη του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Είχαν προηγηθεί δύο συναντήσεις προετοιµασίας, η πρώτη στο Ναύπλιο, τον Οκτώβριο του 2018 και η δεύτερη στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς επίσης και ενηµερωτικές συναντήσεις του Ανδρέα Ποττάκη µε εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και υπηρεσιών (Frontex, FRA).

- Advertisement -

________________