Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕλέγξτε τους νέους Αριθμούς Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ελέγξτε τους νέους Αριθμούς Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Μετά την εφαρμογή του νόμου 4583/2018 (ενσωμάτωση της οδηγίας IDD) και τη συγχώνευση κατηγοριών, όπως προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο, τροποποιήθηκαν οι αριθμοί Ειδικού Μητρώου των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υπενθυμίζει ότι κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να ενημερωθεί για το νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου του στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://insuranceregistry.uhc.gr/Search .

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγεί στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης των Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που οργανώνει και τηρεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι από τη συγχώνευση των κατηγοριών διαμεσολάβησης που επήλθε με τη νέα νομοθεσία δημιουργήθηκαν στο ΕΕΑ και λειτουργούν πλήρως:

Το νέο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Το νέο Μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Το Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.
Επισημαίνεται ότι ο νέος αριθμός Ειδικού Μητρώου που αναγράφεται στο σχετικό σημείο πληροφόρησης είναι αυτός που πρέπει να χρησιμοποιείται στις συναλλακτικές σχέσεις του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τόσο με τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και με τον καταναλωτή.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ