Προκήρυξη 11 νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ 6 για τη Ν.Μ. Άργους και 5 για τη Ν.Μ. Ναυπλίου

- Advertisement -

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 11 νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων (6 για τη Ν.Μ. Άργους και 5 για τη Ν.Μ. Ναυπλίου),

οι οποίοι θα στελεχώσουν αντίστοιχες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας του και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

- Advertisement -

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

-Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

Η απόφαση προκήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (https://www.gna.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11.06.2019 ώρα 12.00 και λήγει στις 01.07.2019 ώρα 12.00.

Η Διοικήτρια ΓΝ Αργολίδας
Αγγελική Φλώκου

- Advertisement -

________________