Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης στο Ελληνικό

- Advertisement -

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της επένδυσης στο Ελληνικό.

- Advertisement -

 

Στην απόφαση της κας Ζορμπά αναφέρεται πως πριν από την έναρξη οποιουδήποτε τεχνικού έργου θα πρέπει να προηγείται η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, αλλά και να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον προβλέπεται συγκεκριμένο πλαίσιο για τις μελέτες που θα εκπονηθούν στο πρώτο στάδιο του έργου ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις για προστασία, ανάδειξη και διασύνδεσή των μνημείων.

Επιβάλλεται, επίσης, κλιμάκωση των υψών και εναλλασσόμενη δόμηση του λόφου Χασάνι για την απρόσκοπτη θέασή του. Τονίζεται, τέλος, πως η περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή του πρότυπου ενυδρείου – Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών καθώς και άλλες μελέτες πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση και στο υπουργείο Πολιτισμού.

Για το σχέδιο υπογειοποίησης της λεωφόρου Ποσειδώνος προβλέπεται πως η στάθμη της λεωφόρου «δε θα πρέπει να υπερβεί το υπάρχον επίπεδο του δρόμου εάν δεν τεκμηριωθεί ως απολύτως αναγκαίο από τεχνικής άποψης» έργο.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την επένδυση, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του κυρίου του έργου, με εποπτεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου,σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και το επενδυτικό σχήμα υπό την Lamda Development.

Οσο για τις μελέτες που πρέπει να κατατεθούν προς έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού, κατά την πρώτη φάση της επένδυσης, περιλαμβάνονται όσες συνδέονται με την προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των μνημείων και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:

α) του ταφικού περιβόλου του Ελληνικού,

β) του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Κοσμά,

γ) των μεταβυζαντινών ναών της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού.

Και από το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να εγκριθούν οι ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες που θα αφορούν στην περιοχή του αρχαίου λατομείου, καθώς και στους άλλους χώρους και μνημεία που ενδεχομένως αποκαλυφθούν κατά τις τεχνικές εργασίες κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου και αποφασιστεί η διατήρησή τους.

Για τον ταφικό περίβολο του Ελληνικού, επισημαίνεται πως η μεταφορά και επανατοποθέτηση του μνημείου θα πρέπει να γίνει ύστερα από εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης και την έγκριση αυτής από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί ικανός αδόμητος χώρος πέριξ του μνημείου που θα εξασφαλίζει την προστασία, αλλά και την ανάδειξή του.

 

- Advertisement -

________________