Διευκρινίσεις για τα δακτυλικά αποτυπώματα απο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

- Advertisement -

To Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζει πως η υποχρέωση να συμπεριληφθούν στις νέες ταυτότητες τα δακτυλικά αποτυπώματα, συμπεριλήφθηκε στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό μόλις τον περασμένο μήνα.

- Advertisement -

 

Αυτή είναι η αιτία που δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη στον διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες και όχι οτι ξεχάσθηκε αυτή η παράμετρος, όπως υποστήριξαν μέσα ενημέρωσης.

Αναλυτικά η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου:

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα σε διαδικτυακά Μ.Μ.Ε. για τα δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία εντάσσονται στα χαρακτηριστικά ασφάλειας των νέων ταυτοτήτων, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

  • στην αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση (8200/0-297647/2018, ΦΕΚ 1476, Β’, 27 Απριλίου 2018), δεν είχαν ενταχθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα στα χαρακτηριστικά ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων, καθώς δεν είχε οριστεί σχετική υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
  • μόλις τον περασμένο μήνα (Απρίλιος 2019) η υποχρέωση αυτή συμπεριλήφθηκε στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό
  • στο πλαίσιο αυτό η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (8200/0-181621/2019, ΦΕΚ 1671, Β’, 14 Μαΐου 2019) με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική, αποτελεί εναρμόνιση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Με βάση τα παραπάνω οι αναφορές στα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.”

 

 

 

 

- Advertisement -

________________