Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος), σήμερα Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα: Περί έγκρισης των τευχών διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης του υποέργου «Μελέτες κτιρίου Τριανόν», ΑΑ 2 της Πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5001983

2ο θέμα:Περί έγκρισης Νο2 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «διαχείριση και ταφή απορριμμάτων 2019 ».

3ο θέμα:Περί εισηγήσεως 16ης τροποποίησης προϋπολογισμού.

 

- Advertisement -
 

________________