Στις 10/5 συνεδριάζει το Δ.Σ. στην Ερμιονίδα

- Advertisement -

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιου Ερμιονίδας, έχει ορισθεί για την Παρασκευή 10 του μήνα, 7 μμ., σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εισόδου – εξόδου βιοτεχνικού κτηρίου κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων επί αγροτικής οδού στη θέση «Αγ. Κωνσταντίνος» Δ.Κ. Κρανιδίου
  2. Έγκριση 2ουΑ.Π.Ε. (τακτοποιητικός Α.Π.Ε.) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2018»
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019.
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2019, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναφορικά με έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.

 

- Advertisement -
 

________________