8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

- Advertisement -

Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 23 Απριλίου 2019,  Μεγάλη Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου ΠΕ Λακωνίας» με κωδικό 2013ΕΠ02600003.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σκούρος. 

- Advertisement -
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, χειμάρρων και ποταμών ΠΕ Λακωνίας» με κωδικό 2014ΕΠ52600023. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σκούρος 

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και συντήρηση έργων στους οδικούς άξονες, χειμάρρους και ποταμούς ΠΕ Αρκαδίας» με κωδικό 2014ΕΠ5260011»
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
 3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη – Παλαιόκαστρο» με κωδικό έργου 2017ΕΠ52600008.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σκούρος

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Σικυωνίων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση επ. Οδών Νο 3 και Νο 4 (Διακλάδωση της Νο 2 από ΧΟΥΝΗ – ΚΛΗΜΕΝΤΙ – ΚΑΙΣΑΡΙ και από ΧΟΥΝΗ – ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΒΕΛΙΝΑ)». 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.  

 1. Έγκριση 18ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «Εργασίες συντήρησης Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας» με κωδικό 2014ΕΠ52600003.
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 
 3. Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Συντήρηση – βελτίωση και κατασκευή νέου ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Αρκαδίας», με κωδικό 2014ΕΠ52600010.
 4. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 
 5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης για το έργο με τίτλο «Βελτίωση – συντήρηση της ορεινής οδού ΜΗΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ» του Δ. Δυτικής Μάνης της ΠΕ Μεσσηνίας.
 6. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 
 7. Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας», με κωδικό 2014ΕΠ52600027 και ένταξη νέων υποέργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.  

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕ Αργολίδας» με κωδικό 2017ΕΠ52600004, ένταξη νέου υποέργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και ο Ειδικός Αγορητής κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος.

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017 – 2019)» με κωδικό 2017ΕΠ52600011.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

 1. Σχετικά με την α) Λύση της εταιρείας ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, καθώς και β) ορισμός δύο (2) ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση αυτής.
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «Η ανάπτυξης και προαγωγή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
 4. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «Η ανάπτυξη και η προαγωγή του εθελοντισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
 6. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων για την στέγαση και λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ) στην ΠΕ Κορινθίας και ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας. 

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «Μέτρα προστασίας – άρση καταπτώσεων πρανών ΠΕ Αρκαδίας» με κωδικό 2014ΕΠ52600012 και ένταξη νέων υποέργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της ΠΕ Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωσνταντίνα Νικολάκου και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος.

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων  έτους 2019 της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας.

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καιρικά και γεωλογικά κλπ φυσικά φαινόμενα στο Νομό Κορινθίας» με κωδικό 2014ΕΠ52600015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση άδειας παράτασης λειτουργίας ωραρίου καταστημάτων στην Κυπαρισσία κατά την διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «6η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 16 Ιουνίου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη, και επανάχρηση του Ναού της Παναγίας στον Πραστό, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας».
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου Τουμπίτσι – Βούτση μέσω Αρσινόης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για το έργο: Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Βουρβούρων Δήμου Τρίπολης.
 3. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για το έργο: Συντήρηση του δρόμου προς ΤΚ Καμαρίου Δήμου Τρίπολης.
 5. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 6. Έγκριση 6ης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με κωδικό 2018ΕΠ82600004, σε υποέργα στην Π.Ε. Κορινθίας.
 7. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ 

- Advertisement -

________________