Πως πήγαν και πως πηγαίνουν οι εξαγωγές από την Αργολίδα;

- Advertisement -

Επειδή  γινόμαστε  αποδέκτες ερωτημάτων σχετικά με το «πως πήγαν και πως πηγαίνουν οι εξαγωγές από την Αργολίδα;», κρίνουμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε τον αριθμό των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν από τα συσκευαστήρια της Αργολίδας για τη χρονική περίοδο 18-10-2018 έως   31-3-2019. 

Το χρονικό αυτό διάστημα  αφορά  την τρέχουσα  εξαγωγική περίοδο η οποία μετά το πέρας των πορτοκαλιών της κύριας ποικιλίας  Washington  Navel (Mέρλιν)  θα συνεχιστεί  με πορτοκάλια Βαλέντσια προερχόμενα κυρίως από τη Λακωνία και Αιτωλοακαρνανία. 

- Advertisement -

Ακόμη, αναφέρουμε ότι κατά την  περίοδο αυτή στην Αργολίδα δραστηριοποιήθηκαν και συνεχίζουν τη δραστηριότητα   30 συσκευαστήρια και το προϊόν αφορά εσπεριδοειδή πορτοκάλια, μανταρίνια ενώ περίπου δέκα από αυτά θα συνεχίσουν  τη δραστηριότητα με πορτοκάλια Βαλέντσια περίπου μέχρι το Μάιο. 

Αναφορικά με τις ποσότητες και τις χώρες που «έφτασε» το αργολικό προϊόν σημειώνουμε ότι ήσαν χώρες τόσο της Ε.Ε όσο και τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα από το συνημμένο πίνακα φαίνεται ότι η Ρουμανία, η  Πολωνία, η Ουγγαρία και  η Σερβία απορρόφησαν τις μεγαλύτερες ποσότητες. Η μεγαλύτερη ποσότητα πορτοκαλιών  (97.531 τον)   απορροφήθηκε από χώρες της Κοινότητας ενώ  ποσότητα 37.560 τον. κατευθύνθηκε σε τρίτες χώρες.  

Επισημαίνουμε ότι, οι ποσότητες πορτοκαλιών που  διακινήθηκαν από την Αργολίδα καλύπτουν περίπου το 50% της συνολικής ποσότητας που διακινήθηκε συνολικά από τη χώρα. 

Σχετικά με τα μανταρίνια η ποσότητα που διακινήθηκε ήταν 18.445 τον. με τις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω να έχουν απορροφήσει τη μερίδα του λέοντος. Σημειώνουμε ότι η  χαμηλή απορροφητικότητα που παρουσιάστηκε με τα μανταρίνια οφείλεται στο γνωστό πρόβλημα της κηλίδωσης  του φλοιού στην  ποικιλία Κλημεντίνη που και  φέτος παρουσιάστηκε σχετικά νωρίς, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Αναφορικά με τα λεμόνια που διακινήθηκαν ήταν 840 τον. Με προέλευση κυρίως την Κορινθία, Αχαΐα και την Τροιζηνία.  

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

                               Δημήτριος  Δήμου

                                Γεωπόνος

- Advertisement -

________________